De Vanligaste Mäklarfrågorna

You’ve Got Questions — We Got Answers

Frågelista Förening Brf Göken 31: 

   1. Har ni några speciella krav beträffande medlemskapet gällande ägarandelar, permanent                   boende,  juridisk/fysisk person: Ej Juridiker


 

 1. Till vem vill ni att medlemskapsansökan skickas:
  SBC 
  Box 226

      851 04  SUNDSVALL

  1. Fastighetsbeteckning 

       Västergök 5

  1. Antal lägenheter/lokaler i föreningen: 37

      Svar: Bostadsrätter: 28         

      Hyresrätter (bostäder): 9

      Lokaler: 2

      Verksamhet i ev lokaler: Kontor & kroppsvård 

   

  1. När byggdes huset? 1913


 

 1. Klassas föreningen som äkta: Ja


 

 1. När förvärvades fastigheten: November 2018


 

 1. Äger föreningen marken eller är det tomträttsavgäld: Ja

      Vid tomträtt, Avgäld:                                 Löper tills:


 

 1. Har man stambytt fastigheten, årtal: Badrumsstammar bytta under 2010 

      Planeras stambyte i kök, när? Ej fastställt, uppskattningsvis inom 10 år.
 

 1. Har man bytt elstigar, årtal: Troligen 60-tal

      Planeras byte av elstigar, när? Ej fastställt.

 

 1. Vilka reparationer har utförts samt årtal för dessa? Byte hisskorg ca 3 år sedan, delvis bytta huvudstammar avlopp 2019, nya förråd 2019, nytt tak 2019

 

 1. Planerat underhåll: Nytt tak 2019, förstärkning av lägenhetsdörrar 2019.


 

 1. Har man upplåtit vinden till bostäder: Ja, 3 st nya bostäder har byggts under 2019


 

 1. Vad har ni för uppvärmning i fastigheten: Fjärrvärme


 

 1. Vad har ni för typ av ventilation i fastigheten: Mekanisk frånluft


 

 1. Sköts trappstädning/ skötsel/gård av de boende? Om JA, hur ofta: Nej


 

 1. Finns kabel-TV: Ja
  Leverantör: Comhem

      Ingår den i månadsavgiften? Basutbud ingår via antennkabel,


 

 1. Finns bredband: Ja
  Leverantör: Comhem
  Hastighet: Enligt abonnemang

      Ingår det i månadsavgiften? Nej


 

 1. Finns det några gemensamhetslokaler. (Ex: bastu, gästlägenhet, cykel och barnvagnsrum eller andra gemensamma utrymmen?) Cykelrum, Badrum, 2 st toaletter

 

 1. Finns garage i fastigheten? Nej

      Vid ja, antal platser: Kostnad:

      Ev kö och uppskattad kötid:

 

 1. Har det planerats eller diskuterats några avgiftsförändringar? Nej inte under 2019


 

 1. Vad ingår i medlemsavgiften? (ex: Värme, vatten,TV, bredband)  Värme, vatten, tv


 

 1. Avgiften till föreningen erlägges månadsvis i förskott eller kvartalsvis i förskott? Månadsvis i förskott
   

 

 1. Vem sköter den ekonomiska och tekniska förvaltningen? Ange gärna vem som ansvarar för utdraget ur lägenhetsregistret.  SBC
   

 

 1. Övrigt som är bra för nyinflyttade att veta? Det finns bygglov för balkong och vi arbetar just nu på att komma igång med balkongbygget


 

 1. Efter senaste inlämnade årsredovisningen, har det tagits några beslut om ekonomin i föreningen gällande amorteringar, nya lån eller förändring av räntorna? Ja vi kommer göra ett omtag vad det gäller ekonomin efter att två hyresrätter nu omvandlas till brf. Vi kommer även sänka räntan för våra lån samt amortera.

 

Rubrik 6