STYRELSE & STADGAR

Vi som sitter i styrelsen:

Ordförande: Hans Lejon

Ekonomiansvarig/Fastighetsfrågor: Per Egstam

Sekreterare: Andreas Grundsell

Ledamot: Maria Thoresson

Ledamot: Pär Westerlund

Ledamot/Webbansvarig: Anders Hansson

Du når oss på email: brf.goken31@gmail.com

NEDAN KAN DU LÄSA VÅRA STADGAR