top of page
Husplansgranskning

Information till mäklare 

Allmänt

 

 • Brf Göken 31 är en äkta och stabil bostadsrättsförening som registrerades år 2005.

 • Föreningen köpte under 2018 fastigheten Stockholm Göken 31 (Västergök 5).

 • Adresserna är Sankt Eriksgatan 16 och Sankt Eriksgatan 16A. 

 • Fastigheten bebyggdes 1913.

 • Föreningen äger marken. 

 • Föreningen upplåter 32 lägenheter med bostadsrätt och 7 med hyresrätt 

 • Föreningen tillåter ej juridisk person.

 • Den totala bostadsytan uppgår till 2 766 kvm

 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret.

 

Ekonomi

 

 • Hyreslägenheterna är en dold ekonomisk tillgång

 • Föreningen har sedan ombildning amorterat ca. 25 miljoner.

 • Målsättningen är att ytterligare amorteringar ska ske för dellikvid av försäljningar av lokaler för byggnation av bostäder.

 • Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC.

Från årsredovisning 2021:

 

Föreningen har under året arbetat aktivt med att få ner sina lån. Tack varje utökad bostadsyta, försäljning av hyresrätter samt kommersiella lokaler har föreningen lyckats få till en stabilare belåningsgrad. Den nya lägre belåningsgraden ligger i linje med vad man kan förvänta sig av en nybildad förening. Detta kommer samtidigt att öppna upp för medlemmarna att söka bolån hos flera låneinstitut som tidigare har varit avvaktande mot föreningens ekonomi. Samtidigt har föreningen arbetat med att få en överblick över löpande kostnader och vi kan där konstatera att det löpande kassaflödet är positivt med god marginal. Detta möjliggör för föreningen att kunna disponera överskottet till extraordinära utgifter, främst underhåll och extra amortering.

Styrelsen har sedan ombildningen fokuserat starkt på sänkning av skuldgraden i föreningen. Detta arbete har varit framgångsrikt och vårt mål om en skuldsättningsgrad under 15 000/kvm ser ut att infrias under 2022 års räkenskapsår. Styrelsen avser att konsolidera de stora ombyggnadsprojekt som bedrivits i föreningen under senaste åren och som möjliggjort den snabba skuldsänkningen. Under första halvåret 2022 avser styrelsen att omarbeta UH-planen med extern konsult för att inleda en mer långsiktig förvaltning. Under början 2022 frigjordes en lägenhet frän hyresbeståndet vilket föreningen sålde snarast till ett pris om 6,7msek. Detta kapitaltillskott kommer hållas i kassan under året för att säkerställa at de renoveringsbehov (främst slutförande av OVK godkännande) kan utföras utan finansiering. Mot slutet av 2022 är planen att fortsätta amortera sa mycket det går för att ytterligare sänka föreningens låneexponering. Fortsatt nära dialog med banken för att bibehålla föreningens fördelaktiga räntevillkor

 

Om Fastigheten
 

 • Värme via fjärrvärme, vattenburet system

 • Ventilation via mekanisk frånluft.

 • Gemensamma utrymmen: Tvättstuga, Cykelrum, gård, barnvagnsförråd, källarförråd. 

 • Utfört underhåll:

  • 2022: OVK, nya förråd i källare, renovering hiss

  • 2021: Uppgradering innergård

  • 2021: Fiberinstallation 

  • 2021: Fönsterrenovering

  • 2020: Nya säkerhetsdörrar

  • 2019: delvis bytta huvudstammar avlopp, nytt tak 

  • 2019: nya förråd

  • 2016: Byte hisskorg

  • 2010: Byte badrumsstammar

 • Köksstambyte ej fastställt, uppskattningsvis inom 10 år.

 • Elstigar bytta troligtvis ca 60-talet.

 • Garage finns ej.

 • Ingår i månadsavgift: Värme, vatten och kabel-TV (inkl. Tele2 Play) via Tele2 (tidigare ComHem).

 • Fiberinternet via OwnIT eller bredband via Tele2 (tidigare ComHem).

 • Finns bygglov för balkong.

 • Fyra (4) nya bostäder om totalt ca 132 kvm i bottenplanet färdigställda 2022 i samband med det fräschas även gården upp.

 • Ytterligare hyreslokaler planeras framöver omvandlas till bostadsrättslägenheter

 

 

Annat

 

 • Medlemskapsansökan till: SBC, Box 226, 851 04 SUNDSVALL

 • Ekonomisk och teknisk förvaltning sker via Sveriges Bostadsrättscentrum AB (SBC).

 • Avgift till förening erläggs månadsvis i förskott.

 • Utdrag ur lägenhetsregistret sker via SBC.
   

 • Om arkitekturen: 

  • Bostadshuset i sluttningen ner till Norr Mälarstrand längs Sankt Eriksgatan, Västergök 5, byggdes 1913 av byggmästaren Sven S. Cedergren. Västergök 5 är ett tidstypiskt 1910-talshus i korsningen mellan jugend och nationalromantisk stil med fasad i gul puts. Entrén och trapphuset visar på blandningen mellan stilarna, då man möts av en relativt avskalad men böljande entré med en fantasifull dekor i form av en växtranka, till när man kliver in i trapphuset och möts av ett vackert pampigt mönstrat tak som visar på glädjen för mönster som växte fram under 1910-talet.​
    

 • Om området:​

  • ​Otroligt lugn del av Sankt Eriksgatan där du kommer undan undan stadsbruset. Suveränt restaurangkvarter, ett stenkast från två stora parker (Rålambshov, Kronoberg). Härliga strandpromenader längs med vattnet vid Norr Mälarstrand. En lugn promenad till Stadshuset tar ungefär en kvart.

bottom of page