top of page
Husplansgranskning

Information till mäklare 

 

 

 

Allmänt

 

 • Brf Göken 31 är en äkta och stabil bostadsrättsförening som registrerades år 2005.

 • Föreningen köpte under 2018 fastigheten Stockholm Göken 31 (Västergök 5).

 • Adresserna är Sankt Eriksgatan 16 och Sankt Eriksgatan 16A. 

 • Fastigheten byggdes 1913.

 • Föreningen äger marken. 

 • Föreningen upplåter 37 st lägenheter med bostadsrätt och 6 st med hyresrätt 

 • Föreningen tillåter ej juridisk person.

 • Den totala bostadsytan uppgår till 2 761 kvm, varav 2 376 kvm bostadsrätt och 385 kvm hyresrätt

 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret.

 

Ekonomi

 

 • Hyreslägenheterna är en dold ekonomisk tillgång

 • Föreningen har sedan ombildning år 2018 amorterat ca 27.4 MSEK.

 • Målsättningen är att ytterligare amorteringar ska ske från försäljning av lokaler för omvandling till bostäder.

 • Fastighetsförvaltare är NABO.

Från årsredovisning 2022 och generellt:

 

Under inledningen av 2022 sålde föreningen en av hyresrätterna, vilket gav ett tillskott om 6.71 MSEK vilket har använts till färdigställande av två viktiga renoveringsprojekt; OVK godkännande för hela fastigheten samt

energieffektivisering via utbyte av värmeregulatorer och installation av automatisk avgasning av värmesystemet. Detta beräknas ge högre energieffektivitet och därmed förstärka det fria kassaflödet. Under 2022 gjordes extra amorteringar om 4.5 MSEK, vilket har tagit ner föreningens lån ytterligare och ligger i slutet av räkenskapsaret pa ca 36.7 MSEK.

Under året slutfördes även ombildningen till lägenheter i gårdshuset samt renovering av gården, vilket skapat en

trevlig utomhusmiljö samt har väsentliga delar av rör och elinstallationer blivit utbytta. Tack varje utökad bostadsyta, försäljning av hyresrätter samt kommersiella lokaler har föreningen lyckats få till en stabilare belåningsgrad. Den nya lägre belåningsgraden ligger i linje med vad man kan förvänta sig av en nybildad förening. 

Styrelsen har sedan ombildningen fokuserat starkt på sänkning av skuldgraden i föreningen. Detta arbete har varit framgångsrikt och vårt mål om en skuldsättningsgrad under 15 000/kvm infriades under 2022 års räkenskapsår. 

 

Om Fastigheten
 

 • Värme via fjärrvärme, vattenburet system

 • Ventilation via mekanisk frånluft.

 • Gemensamma utrymmen: Tvättstuga, Cykelrum, gård, barnvagnsförråd, källarförråd. 

 • Utfört underhåll:

  • 2024: Utbyte av kallvattenledningar i källarplan (samtliga horisontella ledningar). Varmvattenledningar i gott skick.

  • 2023: Renovering av entréportar gatuhuset och gårdshuset

  • 2023: Ubyte värmereglage och installation automatisk avgasning av värmesystemet

  • 2022: OVK, nya förråd i källare, renovering hiss

  • 2021: Uppgradering innergård

  • 2021: Fiberinstallation 

  • 2021: Fönsterrenovering

  • 2020: Nya säkerhetsdörrar

  • 2019: delvis bytta huvudstammar avlopp, nytt tak 

  • 2019: nya förråd

  • 2016: Byte hisskorg

  • 2010: Byte badrumsstammar

 • Köksstambyte ej fastställt, uppskattningsvis inom 10 år.

 • Elstigar bytta troligtvis ca 60-talet.

 • Garage finns ej.

 • Ingår i månadsavgift: Värme, vatten och kabel-TV (inkl. Tele2 Play) via Tele2 (tidigare ComHem).

 • Fiberinternet via OwnIT eller bredband via Tele2 (tidigare ComHem).

 • Finns bygglov för balkong.

 • Fyra (4) nya bostäder om totalt ca 132 kvm i bottenplanet färdigställda 2022 och i samband med det fräschades även gården upp.

 • Ytterligare hyreslokaler planeras framöver omvandlas till bostadsrättslägenheter

 

 

Annat

 

 • Ekonomisk och teknisk förvaltning sker via NABO.

 • Avgift till förening erläggs månadsvis i förskott.

 • Utdrag ur lägenhetsregistret sker via NABO.
   

 • Om arkitekturen: 

  • Bostadshuset i sluttningen ner till Norr Mälarstrand längs Sankt Eriksgatan, Västergök 5, byggdes 1913 av byggmästaren Sven S. Cedergren. Västergök 5 är ett tidstypiskt 1910-talshus i korsningen mellan jugend och nationalromantisk stil med fasad i gul puts. Entrén och trapphuset visar på blandningen mellan stilarna, då man möts av en relativt avskalad men böljande entré med en fantasifull dekor i form av en växtranka, till när man kliver in i trapphuset och möts av ett vackert pampigt mönstrat tak som visar på glädjen för mönster som växte fram under 1910-talet.​
    

 • Om området:​

  • ​Lugn del av Sankt Eriksgatan där man kommer undan stadsbruset. Suveränt restaurangkvarter, ett stenkast från två stora parker (Rålambshov, Kronoberg). Härliga strandpromenader längs med vattnet vid Norr Mälarstrand. En promenad till Stadshuset tar ungefär en kvart.

bottom of page